• G2A Arena | Jasionka

Prelegenci

Janusz Mroczka

Prezes Spółki MultiCor w Warszawie zajmującej się opracowywaniem nowych technologii w budownictwie, doradztwo biznesowe w szczególności polegające na wprowadzaniu nowych biznesów zagranicznych w Polsce (Ukraina, Czechy, Szwajcaria, USA i inne)

Mec. Radosław Jarecki

radca prawny, Lider Praktyki Korporacyjnej w Piotr Kamiński Robert Kamiński Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Rzeszowie. Współpracuje z kancelarią od 2005 r. W kancelarii działa w obszarach prawa korporacyjnego, prawa handlowego, fuzji, przejęć i restrukturyzacji prawnej przedsiębiorców, wdrożenia procedur sukcesyjnych oraz prawa antymonopolowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał uczestnicząc w obsłudze prawnej projektów inwestycyjnych związanych z nabywaniem spółek kapitałowych oraz przedsiębiorstw, restrukturyzacją prawną podmiotów gospodarczych oraz inwestowaniem w nieruchomości komercyjne.

Agnieszka Łasut

Prezes Polski Klaster IoT i AI – SINOTAIC

Studiowała na Wydziale Ochrony Środowiska Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 2018 roku współtworzyła i wdrażała jeden z innowacyjnych przedsięwzięć technologicznych w Polsce w zakresie Internetu Rzeczy – system ELIoT Pro, który jako jeden z niewielu projektów z Polski w całej historii programu SME Instrument / Horyzont 2020 otrzymał dofinansowanie Komisji Europejskiej. Była twórcą pierwszych pilotażowych implementacji systemu ELIoT Pro na Śląsku w obszarze Smart Buildings, Smart City, Automatyki Przemysłowej. Szczególnym sukcesem było przygotowanie i realizacja światowej premiery systemu ELIoT Pro oraz prezentacja wspólnego pilotażu zrealizowanego z Miastem Katowice, która miała miejsce podczas Cybersec Forum 2019 w Katowicach. Współzałożycielka i Prezes Zarządu Smart Secure Networks Sp. z o.o., koordynatora Polskiego Klastra IoT i AI – SINOTAIC. Współtwórczyni koncepcji Digital Innovation Hub „Smart Secure Cities” oraz Programu „MŚP 4.0”, który w formule „one-stop-shop” działa od 2020 roku. Ekspert w ramach Śląskiego Forum Ekspertów, Ekspert ds. Sztucznej Inteligencji i Internetu Rzeczy przy KPRM oraz Ekspert Śląskiej i Podkarpackiej Rady Przemysłu Przyszłości.

Magdalena Wójtowicz 

posiada 18 letnie doświadczenie. Od wielu lat w ramach działalności Regionalnego Punktu Kontaktowego – obecnie Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Południowo-Wschodnia informuje, konsultuje wnioski, pomaga w realizacji projektów, prowadzi i organizuje szkolenia z zakresu programów ramowych, które skierowane są do instytucji sektora nauki i biznesu. Specjalizuje się w grantach „Widening” (szersze uczestnictwo) oraz konkursach ogłaszanych w ramach Klastrów. Wielokrotnie pełniła rolę kierownika  projektów – w ostatnich latach projekt ERA Days oraz kilkanaście  edycji Nocy Naukowców. Była zaangażowana w projekty dotyczące popularyzacji nauki i komercjalizacji badań naukowych w ramach kreatora innowacyjności. W ostatnim czasie była realizatorem projektu „Innovation Coach – wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I”, w którym odpowiedzialna była za współpracę z przedsiębiorstwami  potencjalnie zainteresowanymi wprowadzeniem  innowacji w swoich firmach.

Tomasz Warzocha

doktor, pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego, ukończył studia MBA z zakresu Cyberbezpieczeństwa, stypendysta Króla Hiszpanii w zakresie kompetencji językowych, kierownik projektów ministerialnych, autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, monografii autorskich i współautorskich w zakresie kompetencji cyfrowych nauczycieli akademickich i młodego pokolenia studentów, ekspert ministerialny w zakresie TIK. Do tego wszystkiego pasjonat nowych technologii, fotografii, podróży i nieodkrytej natury szczególnie górskich wędrówek.

dr Magdalena Popek

Psycholog biznesu, trener biznesu, doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach. Szkoli właścicieli firm i kadrę zarządzającą w zakresie psychologicznych aspektów zarządzania i budowania zespołu. Specjalizuje się w zarządzaniu informacją i komunikacją w firmach. Szkoli, pomaga ustrukturyzować komunikację w firmach. Wyznaje zasadę ciągłego, nieustannego rozwoju i samodoskonalenia w myśl zasady “Firma zaczyna się w głowie”.  Uczy w sposób praktyczny od 2014 roku kadrę zarządzającą z wszystkich branż. Absolwentka psychologii stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Mariusz Kwolek

Partner w Piotr Kamiński Robert Kamiński Kancelaria Radców Prawnych sp. p.

Radca prawny wykonujący zawód od 2011 roku. Specjalista w zakresie: prawa umów w obrocie gospodarczym, w szczególności dotyczących obsługi rynku FMCG, rozwiązywania sporów z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego, prawa telekomunikacyjnego oraz antymonopolowego.

Prowadzi kompleksową obsługę prawną dużych przedsiębiorców z rynku FMCG.

Mediator gospodarczy, Członek Zarządu Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie.

Dr Joanna Czarnota

adiunkt, Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska; Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Politechnice Rzeszowskiej. Autorka i współautorka 47 prac naukowych, 35 referatów konferencyjnych, 10 zgłoszeń patentowych i 3 patentów na wynalazki z zakresu oczyszczania ścieków oraz przeróbki i unieszkodliwiania osadów ściekowych. Wykonawca kilku projektów badawczych.

Dariusz Wyrwa

Kierownik Zakładu Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, konsultant biznesowy i trenerem prowadzącym szkolenia z zakresu zrównoważonego rozwoju. zarządzania projektami, pozyskiwania funduszy i zarządzania strategicznego dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych oraz raportów i dokumentów strategicznych przygotowanych dla województwa podkarpackiego.

dr hab. Marek Cierpiał-Wolan, prof. UR

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autor ponad 100 publikacji krajowych i zagranicznych. Redaktor naczelny czasopisma naukowego Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, sekretarz naukowy Statistics in Transition new series. Wiceprezes Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Kierownik oraz ekspert krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Organizator i aktywny uczestnik wielu konferencji naukowych.

Dr inż. Roman Bochenek

adiunkt w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Procesowej na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej. Jego dorobek naukowy dotyczy inżynierii zintegrowanych i zrównoważonych systemów procesowych, modelowania i optymalizacji systemów procesowych, w tym optymalnych sieci odzysku ciepła, systemów separacji mieszanin, modelowania przepływów metodą numerycznej mechaniki płynów. W swoim dorobku naukowym ma 38 publikacji w czasopismach naukowych, 5 rozdziałów w monografiach, 67 wystąpień na konferencjach naukowych.

prof. dr hab. inż. Jarosław Mamala
Prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu przedstawiciel Polska-Chmura. Polski naukowiec, wynalazca, nauczyciel akademicki, przedsiębiorca i mechanik z zawodu. Profesor nauk inżynieryjno-technicznych. Od 2012 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Sp. z o. o. budując strukturę oraz wizję spółki opartą o autorską strategię M. I. N. D. opisującą kompleksowo obszar działalności PNT w Opolu, ale także wsparcie od pomysłu do wprowadzenia produktu na rynek. Jako nauczyciel akademicki jest związany z Politechniką Opolską od 1996 roku. Autor i współautor ponad 225 publikacji naukowych oraz 12 patentów zorientowanych m.in.  wokół zainteresowań związanych z motoryzacją oraz silnikami spalinowymi. Zasiada w Radzie Związku polskich data center Polska Chmura. 

dr inż.  Beata Piotrowska

Adiunkt w Katedrze Infrastruktury i Gospodarki Wodnej

Pracownik badawczo-dydaktyczny na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska
i Architektury Politechniki Rzeszowskiej. Autorka publikacji naukowych i patentów na wynalazek w Dyscyplinie Naukowej Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka. Swoje zainteresowania naukowe ogniskuje głównie wokół tematyki związanej z odzyskiem
i wykorzystaniem ciepła odpadowego ze ścieków, a także z zagadnieniami dotyczącymi technologii wodo i energooszczędnych.  

Anira Wojan

producentka telewizyjna i filmowa, dziennikarka, wydawca POLONICO TV, inwestorka międzynarodowa w obszarze mediów, showbiznesu, wellnes i blockchain, z pasji – arotametarpeutka ludzi i koni. Od dwunastu lat prowadzi fundację pod patronatem twórcy polskiej kardiochirurgii dziecięcej, prof. Jana Kossakowskiego. www.anirawojan.com

Maciej Szalacha

Dyrektor Centrum Transferu Technologii (CTT) Politechniki Rzeszowskiej.